Pallet 1 GR

Pallet 1 GR [442] - Доставка на палетизирани пратки
от/до България до/от Гърция


Оптимални и персонализирани цени в зависимост от вида на палета и дестинацията
за транспортиране. Платете не повече, отколкото струва.


До България - по заявка на получател и за сметка на получател в България.

Заявка за Pallet 1 Collection request.

Параметри Цена (лв.)
Тип oснова Тегло (кг) Височина (см) Солун Останалата част от Гърция
(без острови и полуострови)
Евро палет 80 x 120 см до 750
до 200 211.07 270.71
Индустриален палет 100 х 120 см  до 1100
до 200
296.09 376.70

Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.


Задължително условие при всяка палетизирана пратка за доставка до Гърция е да бъде придружена от ЧМР с мокър печат в 4 екземпляра и фактура, удостоверяваща стойността и съдържанието на стоката (възможно е да бъде и копие).

Цената за извършване на услугата се калкулира от Спиди съобразно действителните размери на пратката, а не съобразно посочените от заявителя на услугата, в случай че при контролно измерване бъдат установени разлики спрямо декларираните от подателя/ заявителя тегло и размери.  Ако товарът излиза от очертанията на палета, взема се предвид максималната ширина и дължина на пратката, както и реалната височина. При констатирано несъответствие със заявката, цената се прекалкулира, като разликата е за сметка на платеца на услугата.

Параметри: Необходимо изискване е товарът да бъде палетизиран. Височина до 200 см. Посочената цена е валидна за един брой палет с посочените размери. За доставка до острови и полуострови е необходимо предварително съгласуване на имейл international@speedy.bg 


Срок за доставка: до 3 работни дни за Солун, за останалите населени места – до 4 работни дни. Посочените срокове за доставка са индикативни.


Обявена стойност:
Възможна е допълнителната услуга Обявена стойност при максимална стойност на пратка в размер на 10 000 лв.

https://www.speedy.bg/bg/declared-value


Основни параметри при обработка на заявки с услуга Pallet 1 GR
Заявки за Pallet 1 GR за взимане на палети от Гърция се приемат и обработват до 15:00 ч. от понеделник до петък. Заявки, получени след 15:00 ч. се считат за получени на следващия работен ден и се обработват тогава.

Адресът на изпращача се посещава от куриер в стандартно работно време до два работни дни след деня на приемане на заявката (без фиксиран час), като палетите се приемат само ако изпращачът е готов да ги предаде и ако няма разминаване в заявения и реалния брой.

Приемат се многопакети, като максималния брой палета на една товарителница е 6 бр.

Възложителят винаги е платец на услугата. Изключение правят случаите, в които Възложителят е изпращачът в чужбина. В такъв случай куриерската услуга се заплаща от получател в български лева. Номерът на  заявката е номерът на генерираната товарителница през MySpeedy. Справки по направени заявки за Collection Request може да се правят през уеб приложението или като изпратите имейл с номера на товарителница до international@speedy.bg.


Справки и запитвания: 
MySpeedy;
0 7001 8001 (за абонати на фиксирани мрежи) и 1 7001 8001 (за абонати на мобилните оператори);
international@speedy.bg

X