Такса гориво

Актуален размер на такса гориво за месец февруари 2023 14.00%

Такса гориво за услугата Стандарт 24 часа е минимум 12%.

Механизъм за определяне на Такса гориво
Такса гориво се актуализира на месечна база. Определя се в началото на всеки месец на база цената на дребно на дизеловото гориво през последния ден на предходния месец.

Цена на дизелово гориво Такса гориво
От (лв.) До (лв.)
0.00 1.92 9.50%
1.93 2.02 10.00%
2.03 2.12 10.50%
2.13 2.23 11.00%
2.24 2.34 11.50%
2.35 2.45 12.00%
2.46 2.58 12.50%
2.59 2.71 13.00%
2.72 2.85 13.50%
2.86 2.99 14.00%
3.00 3.14 14.50%
3.15 3.30 15.00%
3.31 3.39 15.50%
3.40 3.48 16.00%
3.49 3.57 16.50%
3.58 3.66 17.00%
3.67 3.75 17.50%
3.76 3.84 18.00%
3.85 3.93 18.50%
3.94 4.02 19.00%
4.03 4.11 19.50%
4.12 4.20 20.00%
4.21 4.29 20.50%
4.30 4.38 21.00%

_DATE_