Tyres Balkans

Tyres Balkans [707] - Сухопътна доставка на автомобилни гуми
от врата до врата до/от Румъния


Специална многопакетна услуга за доставка на автомобилни гуми на достъпни цени.

физическо тегло (кг) Цена (лв.) до Румъния
до 10 кг 12.11 за пакет / 1 бр. гума
до 16 кг 15.30 за пакет / 1 бр. гума
до 32 кг 32.80 за пакет / 1 бр. гума

Цените са в лева с включени ДДС и такса гориво.
Към цените могат да се прилагат допълнителни такси и/или ценови условия, в зависимост от индивидуалните параметри на пратката или избрани допълнителни услуги. Вж. раздел Допълнителни услуги и такси в Тарифата на Спиди АД.

Изчисли цена - може да изчислите цена за доставка при въвеждане на пълни данни за пратката.

Възложителят винаги е платец на услугата или същата се заплаща от трета страна с договорни отношения, когато това е изрично уговорено.  Изключение правят случаите, в които Възложителят е изпращачът в чужбина. В такъв случай куриерската услуга се заплаща от получател в български лева.


Срок за доставка: 2 до 5 работни дни, без деня на взимане на пратката, почивни дни и официални празници.

Услугата е многопакетна. Една пратка може да съдържа до 10 пакета.
Крайната цена за пратка се определя на база физическото тегло на всеки пакет в пратката и съответстващата му цена съгласно ценовата тарифа.


Обявена стойност:
 Възможна е допълнителната услуга Обявена стойност при максимална стойност на пратка в размер на 3000 лв.