Pallet 1 EU

Доставка на палети от/до България до/от Европа

Оптимални и персонализирани цени в зависимост от вида на палета и дестинацията за транспортиране. Платете не повече, отколкото струва.

Заявка за Pallet 1 Collection request

Калкулатор за проверка на цената при конкретно запитване
Цената за доставка е в лева и се формира в зависимост от параметрите на палета (размери на основата, височина и тегло), брой палети в една пратка, дестинация на транспорта.


Видове палети:
Евро палет 80 х 120 см
Индустриален палет 100 х 120см
Максимална височина – 200 см

Цената за извършване на услугата се калкулира от Спиди съобразно действителните размери на пратката,  а не съобразно посочените от заявителя на услугата, в случай че при контролно измерване бъдат установени разлики спрямо декларираните от подателя/ заявителя тегло и размери.  Ако товарът излиза от очертанията на палета, взема се предвид максималната ширина и дължина на пратката, както и реалната височина. При констатирано несъответствие със заявката, цената се прекалкулира, като разликата е за сметка на платеца на услугата.


Услугата се предлага за следните държави: Германия, Белгия, Холандия, Люксембург, Дания, Испания, Португалия, Франция, Италия, Великобритания, Ирландия, Чехия, Словакия.


Услуга Collection Request: При подаване на заявка за Collection Request, е необходимо палетите да са подготвени в същия ден.
Заявките се изпълняват в рамките на 1 до 2 работни дни.
Задължително е, при подаване на заявка за Collection Request, да се предостави референтен номер на поръчка/заявка, както и часови диапазон за посещение на адресите.
В случай, че адреса се посети от партньора на Спиди в чужбина и подателя на палетната пратка не е готов или не знаe за изтегляне на стока по заявката, то заявител / получател на палета ще бъде таксуван с допълнителна такса от  35.00 евро на посещение.

За доставка на палетни пратки до склад на Амазон се начислява допълнителна такса от 25.00 евро за пратка. За да бъде направена резервация за доставка в Амазон е необходимо изпращачът да предостави следната информация при изпращане на палетните пратки на Международен отдел на имейл international@speedy.bg:
- Supplier name
- Waybill number
- ASN or FBA number
- Number of pallets to be delivered
- Number of boxes in the shipment (not per pallet)
- Number of items (units) in the shipment (not per pallet)

За палетни пратки изпратени  до Амазон Италия с общо тегло надвишаващо 1500 кг, се начислява допълнителна такса от 50 евро.

Максимално допустимата височина за доставка на палет до Амазон е 170 см.

Задължително условие е палетът да е с размери 80см  х 120 см, който има печат за евро палет.


Срок за доставка: 5-11 работни дни.


Ограничения: Услугата е валидна за палетизирани товари с максимално тегло до 1200 кг за един палет и височина до 200 см. При неуспешен първи опит за доставка/вземане, е възможно да бъде начислена допълнителна такса за повторно посещение на адреса.


Опаковка: Опаковката на пратката е ангажимент на изпращача и е необходимо използването на подходяща външна опаковка, опазваща стоката по време на транспортиране, както и на вътрешна такава, като уплътнения, стиропор, бабъл фолио в зависимост от естеството на пратката.

За допълнителна информация, заявки и справки
MySpeedy;
0 7001 8001 (за абонати на фиксирани мрежи) и 1 7001 8001 (за абонати на мобилните оператори);
international@speedy.bg