Обратна разписка и Обратни документи

Допълнителната услуга Обратна разписка е приложима, когато желаете да разполагате с документ за извършената доставка с положен собственоръчно подпис на получателя.

Допълнителната услуга Обратни документи може да се използва когато е необходимо получателят да попълни и разпише приложени в пратката документи.


ОБРАТНА РАЗПИСКА

тегло (кг) цена (лв.)
документи до 0.5 кг 2.06


ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ

тегло (кг) цена (лв.)
документи до 0.5 кг 2.06


ОТЛОЖЕНИ ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ

тегло (кг) цена (лв.)
документи до 0.5 кг 3.43


ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ И ОТЛОЖЕНИ ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РУМЪНИЯ

услуга цена (лв.)
ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РУМЪНИЯ 3.92
ОТЛОЖЕНИ ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РУМЪНИЯ 6.53

Цените са в лева, с включен ДДС.

Услугите Обратна разписка, Обратни документи и Отложени обратни документи са приложими за вътрешни пратки на територията на България. За пратки до Румъния е възможно използването само на услуга Обратни документи.

Обратна разписка и Обратни документи се заявяват винаги предварително от подателя на пратката и цената за извършването им се заплаща от получателя на същите.
За всички клиенти на Спиди е валидна преференциална цена за доставка на пратки с услуга Обратни документи, като същата е приложима при спазване на условието да бъдат предадени от получателя в момента на доставката.