Новини за инвеститори

окт 12

Агенцията по вписванията вписа промени в Устава и Съвета на директорите на Спиди АД

юни 09

Удължаване на опцията предоставена от Спиди Груп АД на Геопост СА за придобиване на притежаваните от Спиди Груп АД 45% от акциите на Спиди АД до 31 януари 2021 г.

март 30

Годишният финансов отчет на Спиди АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 03 април 2020 г.

яну 03

Придобиване на софтуерната компания ОМГ Мобайл ООД

окт 11

Агенцията по вписванията вписа придобиването от страна на Спиди АД на 100% от капитала на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД

окт 05

Комисия за защита на конкуренцията постанови решение

май 17

„Спиди“ АД е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД

юли 05

Вписване увеличение на капитала

юни 23

Уведомление за сключена сделка с акции на Спиди АД

ное 30

Залог на акции на Спиди АД