Новини за инвеститори

Новини за инвеститори

май 23

Вписване на вливане

март 16

Уведомление за корпоративно действие

апр 12

СПИДИ АД – лидер на пазара на куриерски услуги в България, обявява процедура за набиране на оферти за изграждане и наем на логистичен център в Пловдив

юли 09

Промени в устава, състава на Съвета на директорите и адреса на управление

юни 28

Резултати от отправено търгово предложение от Геопост СА

май 28

Постъпил окончателен текст на търгово предложение

май 25

Становище от съвета на директорите на Спиди АД относно постъпило коригирано търгово предложение

май 14

Постъпило коригирано търгово предложение от Геопост СА

апр 01

Постъпило търгово предложение от Геопост СА

март 31

Промяна в дялово участие

март 24

СДЕЛКИ на заинтересовани лица

март 22

Влизане в сила на опционен договор

март 22

Промяна в дялово участие

март 18

Съобщение за резултатите от търговско предлагане на акциите на "СПИДИ" АД

фев 17

Постъпил окончателен текст на търгово предложение

яну 27

Становище от съвета на директорите на Спиди АД

яну 20

Сключен опционен договор между Спиди Груп АД и Геопост СА

яну 20

Уведомление за постъпило търгово предложение от Геопост СА

окт 12

Агенцията по вписванията вписа промени в Устава и Съвета на директорите на Спиди АД

юни 09

Удължаване на опцията предоставена от Спиди Груп АД на Геопост СА за придобиване на притежаваните от Спиди Груп АД 45% от акциите на Спиди АД до 31 януари 2021 г.

март 30

Годишният финансов отчет на Спиди АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 03 април 2020 г.

яну 03

Придобиване на софтуерната компания ОМГ Мобайл ООД

окт 11

Агенцията по вписванията вписа придобиването от страна на Спиди АД на 100% от капитала на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД

окт 05

Комисия за защита на конкуренцията постанови решение

май 17

„Спиди“ АД е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД

юли 05

Вписване увеличение на капитала

юни 23

Уведомление за сключена сделка с акции на Спиди АД

ное 30

Залог на акции на Спиди АД

юни 02

Уведомление за паричен дивидент

фев 23

Вписани промени по партидата на "Спиди" АД в Търговския регистър на 23.02.2015г.

ное 12

Вписване на увеличение на капитала

ное 03

Уведомление за резултатите от публичното предлагане

сеп 30

ГеоПост Франция стартира придобиването на миноритарния си дял в "Спиди" АД

сеп 10

Съобщение за начало на публичното предлагане

юли 21

С решение от 16 Юли 2014 г., КФН отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД

май 14

Уведомление за паричен дивидент

март 31

Решение за увеличение на капитала

март 20

Спиди придобива куриерска компания в Румъния и привлича стратегически инвеститор

окт 15

Официално изявление от мениджмънта

май 21

Уведомление за дивидент

яну 03

Актуален устав