Тежък пакет

С услуга ТЕЖЪК ПАКЕТ могат да бъдат транспортирани пратки с избрана пакетна услуга, които съдържат един или повече пакети с единично тегло над 50 кг. 

Цена за извършване на услуга ТЕЖЪК ПАКЕТ: 

Такса в размер на 24 лв. с вкл. ДДС се начислява към тарифната цена за съответната пакетна услуга на платеца по товарителницата за всеки пакет в пратката, който е с декларирано или контролно измерено калкулационно тегло над 50 кг.