Наложен платеж

Наложен платеж е допълнителна услуга, при която Спиди се ангажира да събере от получателя предварително посочена от подателя сума и да я изплати в установените срокове на подателя на пратката. Гарантира на подателя, че стоката ще бъде заплатена в срок, а на получателя - че ще заплати стока, която реално получава.

Приложима е за пратки на територията на България, както и за пратки от България за Румъния, Гърция, Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Словакия, Полша и Кипър.

Срокове за изплащане на суми от наложен платеж
За пратки на територията на България За пратки от България до
Източна и Централна Европа
По банков път за
клиенти с договор
В брой на адрес От офис на Спиди
суми по НП, събрани до 12:30 между 14:00 и 18:30 в деня на доставка на пратката в първия работен ден след деня на доставка на пратката в първия работен ден след деня на доставка на пратката в рамките на работното време на офиса за суми до 1000 лв. и от 14:00 до 17:00 за суми над 1000 лв. до 8 работни дни след деня на доставка на пратката
суми по НП, събрани след 12:30 между 14:00 и 18:30 в първия работен ден след деня на доставка на пратката

Суми от Наложен платеж се изплащат всеки работен ден от понеделник до петък.
Суми от Наложен платеж за клиенти с договор със Спиди АД могат да бъдат изплащани в брой или по банков път.
Суми от Наложен платеж за клиенти без договор със Спиди АД се изплащат само в брой, срещу предоставяне на лична карта. В случай, че Наложения платеж не се получава лично, се изисква нотариално заверено пълномощно.
Дните за изплащане на суми от Наложен платеж, съгласно посочените срокове, следва да съвпадат с графика за посещение на съответното населено място, ако има такъв.

Комисиони за извършване на услуга Наложен платеж
за
вътрешни
пратки
при изплащане на НП на клиента по банков път 0.6% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.
при изплащане на НП на клиента в брой, на адрес на клиента 1.2% от стойността на НП, но не по малко от 1.80 лв.
при изплащане на НП на клиента в брой, в офис на Спиди 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.
когато сумата по НП е платена от получателя на пратката с банкова карта на ПОС-терминал, получателят на НП заплаща такса, която се начислява отделно или в допълнение към комисионата за НП, валидна за услугата 0.96% от стойността на НП
за
международни
пратки
за пратки от България за Източна и Централна Европа и Гърция (независимо от начина на изплащане на НП на клиента)

2.4% от стойността на НП, но не по-малко от 2.40 лв.

когато сумата по НП е платена от получателя на пратката в Гърция с банкова карта на ПОС-терминал, получателят на НП заплаща такса, която се начислява отделно или в допълнение към комисионата за НП, валидна за услугата 1.44% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.
за пратки от България до Румъния (независимо от начина на изплащане на НП на клиента) 1.8% от стойността на НП, но не по-малко от 1.80 лв.
когато сумата по НП е платена от получателя на пратката в Румъния с банкова карта на ПОС-терминал, получателят на НП заплаща такса, която се начислява отделно или в допълнение към комисионата за НП, валидна за услугата 0.96% от стойността на НП
за пратки от България до Кипър (независимо от начина на изплащане на НП на клиента) 2.4% от стойността на НП, но не по-малко от 5.40 лв.

Цените са крайни, с включен ДДС.

За клиенти без индивидуален договор със Спиди АД комисионата за услуга НП се начислява като част от куриерската услуга и се заплаща от платеца на същата, освен, ако не е указано друго.

Услугата НП се предлага за нови и употребявани стоки и предмети на стойност до 10 000 лв. за пратки за България, 5 000 леи за Румъния, 499.99 евро за Гърция и Кипър, и 3000 евро за Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Словакия и Полша.

Сумата по НП се декларира в местната валута на получаващата страна (за Гърция - в евро, за Румъния - в леи, за България - в лева и т.н.). Превалутирането в български лева на сумите по събрани НП в чужда валута се извършва по курс "Купува" на Кей Би Си Банк България ЕАД в деня на изплащането им.

Конкретното съдържание на пратката е предмет на отношенията между подател и получател.
Обявената сума на наложения платеж се заплаща от получателя при доставката на пратката.

Aдминистративни услуги, въведени от Спиди.