Наложен платеж

Наложен платеж е допълнителна услуга, при която Спиди се ангажира да събере от получателя предварително посочена от подателя сума и да я изплати в установените срокове на подателя на пратката. Гарантира на подателя, че стоката ще бъде заплатена в срок, а на получателя - че ще заплати стока, която реално получава.

Срокове за изплащане на суми от наложен платеж
За пратки на територията на България За пратки от България до
Румъния и Гърция
По банков път за
клиенти с договор
В брой на адрес От офис на Спиди
суми по НП, събрани до 12:30 между 14:00 и 18:30 в деня на разнос на пратката в първия работен ден след деня на разнос на пратката в първия работен ден след деня на разнос на пратката в рамките на работното време на офиса за суми до 1000 лв. и от 14:00 до 17:00 за суми над 1000 лв. до 6 работни дни след деня на доставка на пратката
суми по НП, събрани след 12:30 между 14:00 и 18:30 в първия работен ден след деня на разнос на пратката

Суми от Наложен платеж се изплащат всеки работен ден от понеделник до петък.
Суми от Наложен платеж за клиенти с договор със Спиди АД могат да бъдат изплащани в брой или по банков път.
Суми от Наложен платеж за клиенти без договор със Спиди АД се изплащат само в брой, срещу предоставяне на оригинала на товарителницата и на адреса, от който е изпратена пратката.
Дните за изплащане на суми от Наложен платеж, съгласно посочените срокове, следва да съвпадат с графика за посещение на съответното населено място, ако има такъв.

Такси за извършване на услуга Наложен платеж
за клиенти, получаващи сумите по НП по банков път 0.6% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.
за клиенти, получаващи сумите по НП в брой, на адрес на клиента 1.2% от стойността на НП, но не по малко от 1.80 лв.
за клиенти, получаващи сумите по НП в брой, от офис на Спиди 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.
за получателите на НП се добавя допълнителна такса към таксите за доп. услуга НП в България, когато сумата на НП е заплатена с банкова карта на ПОС-терминал 0,6% от стойността на НП
за пратки от България за Румъния и Гърция 2.4% от стойността на НП, но не по-малко от 2.40 лв.

Цените са крайни, с включен ДДС.

За клиенти без договор със Спиди АД комисионата по НП е неделима част от куриерската услуга и се заплаща от платеца на същата.

Услугата Наложен платеж се извършва за нови и употребявани стоки и предмети на стойност до 10 000 лв. на територията на България, 5 000 Леи за Румъния и 300 Евро за Гърция.

Приложима е за пратки на територията на България, както и за пратки от България за Румъния и Гърция.

Наложеният платеж се декларира в местната валута на получаващата страна (за Гърция - в Евро, за Румъния - в Леи, за България - в Лева и т.н.)

Конкретното съдържание на пратката е предмет на отношенията между подател и получател.
Обявената сума на наложения платеж се заплаща от получателя при доставката на пратката.